BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2017. tavaszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet január 30. és február 6. között. Ebben nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 17T-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával tájékoztatjuk lehetőleg február 13-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Fizika Tanszék

17T-TE11-01: Számolási gyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika 1 - Mechanika (BMETE14AX15) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók zárthelyi dolgozatainak és fakultatív házi feladatainak javítása is, továbbá részvétel a dolgozatok felügyeletében. További információk. Témavezető Dr. Wittmann Mária. Alkalmazható: 4 hallgató.

Atomfizika Tanszék

17T-TE12-01: Laborgyakorlat vezetése a Haladó fizika laboratórium 3 (BMETE12AF21) tárgyból heti 2 x 4 órában 2-3 hallgatónak. Ehhez kapcsolódik a hallgatók felkészültségének ellenőrzése és a beadott mérési jegyzőkönyvek javítása is. Témavezető: Dr. Újhelyi Ferenc. Alkalmazható: 2 hallgató.

Nukleáris Technikai Intézet

17T-TE80-01: Gyakorlatvezetés a GPK-n oktatott Atomenergetikai alapismeretek (BMETE80AE01) tárgyból heti 2 órában ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. A pályázat általános feltételein túl szükséges az Atomenergetika szakirányú Energetikus BSc végzettség (Energetika BSc-n tanuló hallgatók esetében a Reaktortorfizika és a Termohidraulika tárgyak előzetes jeles eredményű teljesítése szükséges). Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 3 hallgató.

17T-TE80-02: METIS fúziós plazmaszimulátor program előkészítése hallgatói gyakorlatra a Fúziós berendezések (BMETE80MD04) tárgy oktatásához. Témavezető: Dr. Pokol Gergő.

17T-TE80-03: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium (BMETE11AF33) tárgy óráinak megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 3 hallgató.

17T-TE80-04: Közreműködés az Elektronika laboratórium (BMETE80AF03) tárgy óráinak megtartásában két hetente 4 órában (összesen 6 alakalom a félévben). A pályázat általános feltételein túl elektronikai jártasság szükséges. Témavezető: Farkas Viktor.

17T-TE80-05: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl magas szintű angol nyelvismeret is szükséges. Témavezető: Yamaji Bogdán.

Algebra Tanszék

17T-TE91-01: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése a VIK-en oktatott Matematika A2f (BMETE90AX26) tárgyhoz. Témavezető: Dr. Simon András.

17T-TE91-02: Házi feladatok javítása a VIK-en oktatott Felsőbb matematika (BMETE90MX54) tárgyból. Témavezető: Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható: 2 hallgató.

17T-TE91-03: Házi feladatok javítása a Bevezetés az algebrába 2 (BMETE91AM37) tárgyból. Témavezető: Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható: 3 hallgató.

Analízis Tanszék

17T-TE92-01: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése, hetenként beadott házi feladatok javítása az Analízis 2 (BMETE92AM39) tárgyból. Témavezető: Dr. Mosonyi Milán.

17T-TE92-02: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése a VBK-n oktatott Matematika A3c (BMETE90AX18) tárgyhoz. Témavezető: Lángné Dr. Lázi Márta.

17T-TE92-03: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése és a hetenként beadott házi feladatok javítása a VBK-n oktatott Matematika M1c - Valószínűségszámítás és statisztika (BMETE90MX45) tárgyhoz. Témavezető: Lángné Dr. Lázi Márta.

17T-TE92-04: Számolások, animációk, scriptek készítése a BME Alfa honlapon szereplő témakörök egy-egy feladatához a GeoGebra nevű ingyenes programcsomaggal. Témavezető: Lángné Dr. Lázi Márta.

17T-TE92-05: Szemléltető ábrák, animációk, magyarázatok készítése a Hajós György Matematikaverseny feladatainak megoldásához nem versenyző mérnök hallgatók számára. További információk. Témavezető: Lángné Dr. Lázi Márta.

17T-TE92-06: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése, beadott házi feladatok javítása a Funkcionálanalízis fizikusoknak (BMETE92AF37) tárgyhoz. Témavezető: Dr. Molnár Lajos.

17T-TE92-07: Házi feladatok javítása valamint a jelenlét, a röpzh pontszámok és a házi feladatok pontszámainak adminisztrálása a Kalkulus 2 (BMETE92AM37) tárgyhoz. Témavezető: Dr. Andai Attila.

Diffrenciálegyenletek Tanszék

17T-TE93-01: Házi feladatok és röpdolgozatok javítása az Operációkutatás (BMETE93AM19) tárgyból. A pályázat általános feltételein túl szükséges a tantárgy előzetes, legalább jó eredményű teljesítése. Matematikus (ill. alkalmazott matematikus) hallgatók jelentkezését várjuk. Témavezető Dr. Eisenberg-Nagy Marianna.

17T-TE93-02: Programozási feladatok ellenőrzése és értékelése a VIK-en oktatott Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak (BMETE90MX50) tárgyból. A félév során 4 feladatot adnak be a hallgatók. A pályázat általános feltételein túl szükséges a Microsoft Excel, illetve a GAMS és AMPL modellezési nyelvek alapvető ismerete. Témavezető:  Molnár-Szipai Richárd.

17T-TE93-03: Röpzárthelyi dolgozatok javítása és adminisztrálása a GPK-n oktatott Matematika M1 (BMETE90MX35) tárgyból. A dolgozatokra kétheti rendszerességgel kerül sor. Témavezető: Fegyverneki Tamás. Alkalmazható: 3 hallgató.

17T-TE93-04: Házi feladatok javítása a Többváltozós analízis fizikusoknak (BMETE93AF01) tárgyból. A feladatok beadására kétheti rendszerességgel kerül sor. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható: 2 hallgató.

Geometria Tanszék

17T-TE94-01: A Test- és felületmodellezés (BMETE94AX12) tárgy számítógépes laborgyakorlatain való közreműködés, a hallgatók segítése az órákon használt modellező rendszer kezelésében. A pályázat általános feltételein túl szükséges a tantárgy előzetes, jeles eredményű teljesítése. Az elbírálás során előnyt jelent korábbi, hasonló feladatkörben végzett eredményes demonstrátori munka. További információk. Témavezető: Dr. Prok István.

17T-TE94-02: A VBK-n oktatott Matematika A2c (BMETE90AX17) tárgyhoz kapcsolódóan az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése, a hallgatók számára konzultációk tartása. A pályázat általános feltételein túl szükséges legalább BSc szintű matematikus végzettség. Az elbírálás során előnyt jelent korábbi, hasonló feladatkörben végzett eredményes demonstrátori munka. További információk. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő.

Sztochasztika Tanszék

17T-TE95-01: Gyakorlatvezetés az ÉPK-n oktatott Matematika EP2 (BMETE90AX34), ill. az ÉMK-n oktatott Matematika A1 (BMETE90AX00) tárgyakból. A pályázat általános feltételein túl  Matematika BSc vagy Fizika BSc diploma szükséges. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik kedvet, kitartást, tehetséget éreznek magukban az oktatási feladat ellátására. Témavezető: Dr. Sándor Csaba.

17T-TE95-02: Házi feladatok javítása a Matematikai statisztika (BMETE95AM08) tárgyból. A pályázat általános feltételein túl a tárgy jeles vagy jó eredményű korábbi teljesítése is szükséges. Témavezető: Dr. Bolla Marianna.

17T-TE95-03: Házi feladatok javítása a Sztochasztikus folyamatok (BMETE95AM26) tárgyból. A szorgalmi időszakban heti rendszerességgel kb. 12 feladatsor várható. Témavezető: Dr. Vágó Lajos.