Gaspard Monge

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
elektronikus jegyzet


Készítette: Dr. Prok István és Dr. Szilágyi Brigitta,
BME TTK Matematika Intézet, Geometria Tanszék,

a TÁMOP támogatásával, 2010-11.

Lektorálta: Dr. Bölcskei Attila
SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék

Gaspard Monge (1746 - 1818)

 Pethes Endre tanár úr emlékére

Hiperboloid síkmetszete

 

 

 

 

 

 

 

 

     Készségfejlesztő feladatok

 

 

 

Tangram

 

 

 

Kockaforgatás

 

 

 

Formafelismerés

 

 

 

Vetületek

 

 

  1. Térgeometriai bevezetés

 

 

  2. Merőleges vetítés, kétképsíkos ábrázolás

 

 

  3. Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság

 

Feladatok

  4. Egyenes és sík döféspontja, síkok metszésvonala

 

Feladatok

 

Síkidomok áthatása

Felvétel

 

  5. Áttérés új képsíkrendszerre, egyenes és sík transzformálása

 

Feladatok

 

Poliéder adott irányú nézete

Felvétel

 

 

Kitérő egyenesek távolsága, hajlásszöge és normáltranszverzálisa

 

 

 

Testábrázolás képsík-transzformációval

Felvétel

 

  6. Poliéder-felület metszete síkkal és egyenessel

 

 

 

Poliéder síkmetszete

Felvétel

 

  7. Poliéder-felületek áthatása

 

 

 

Poliéder és vetítőhasáb áthatása

Felvétel

 

 

Poliéderek áthatása

Felvétel

 

  8. Méretes alapszerkesztések

 

Feladatok

 

Méretes testábrázolás 1 – Vetítősíkra épített test

Felvétel

 

 

Méretes testábrázolás 2 – Általános síkra épített test

Felvétel

 

 

Méretes testábrázolás 3 – Általános síkra épített test

Felvétel

 

  9. Ellipszis, hiperbola, parabola

 

 

10. Körábrázolás

 

Feladatok

 

Vetítősíkra illeszkedő kör

Felvétel

 

 

Általános síkra illeszkedő kör

Felvétel

 

11. Axonometrikus ábrázolás

 

Feladatok

 

Testábrázolás ortogonális axonometriában

Felvétel

 

12. Felületek ábrázolása

 

Feladatok

13. Forgásfelületek síkmetszete

 

Feladatok

 

Forgáskúp síkmetszeteinek osztályozása

 

 

 

Gömb síkmetszete

 

 

 

Forgáshenger síkmetszete

Felvétel

 

 

Forgáskúp síkmetszete

Felvétel

 

14. Forgásfelületek áthatása

 

 

 

Forgáskúp és gömb áthatása

Felvétel