BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2017. őszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet augusztus 22. és szeptember 4. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő szerepel. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 17O-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával tájékoztatjuk lehetőleg szeptember 11-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Fizikai Intézet

17O-TE10-01: Számolási gyakorlat vezetése Bevezető fizika (BMETE11AX12, BMETE11BG15) tárgyból a VIK hallgatóinak. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók zárthelyi dolgozatainak javítása is, továbbá részvétel a dolgozatok felügyeletében. A demonstrátorok közül egynek a zárthelyikre felkészítendő segédanyag elkészítésében is részt kellene vennie. Témavezető: Dr. Kornis János. Az oktatás szervezésében részt vesznek még: Dr. Márkus Ferenc és Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: 10 hallgató. A pályázat beadásának határideje augusztus 27.

17O-TE10-02: Részvétel a BME TTK Sciencecamp középiskolásoknak szóló tábor versenyfeladatainak összeállításában, elektronikus szerkesztésében és a verseny lebonyolításában. Órarendi információ: a tábor 2018 júliusában kerül megrendezésre órarenden kívüli időpontban. Az őszi félévben a már meglévő feladatok LaTeX-ben történő megszerkesztése, elektronikus publikálása és új versenyfeladatok összeállítása történik. Témavezető: Dr. Simon Ferenc, alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

Fizika Tanszék

17O-TE11-01: Számolási gyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Bevezető fizika (BMETE11AX12) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók zárthelyi dolgozatainak javítása is, továbbá részvétel a dolgozatok felügyeletében, esetleg konzultáció tartása. Órarendi információ: hétfő 8-10, kedd 8-10 (a pályázatban kérjük jelezni, melyik időpont alkalmas). További információk. Témavezető Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: 4-6 hallgató. A pályázat beadásának határideje augusztus 29.

17O-TE11-02: Laborgyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika laboratóriumi gyakorlatok (BMETE14AX05) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók beugró zárthelyi dolgozatainak és jegyzőkönyveinek javítása is. Órarendi információ: hétfő 13-16, csütörtök 14-17, péntek 10-13 (3 órás terhelésnek számít, a pályázatban kérjük jelezni, melyik időpont alkalmas).  További információk. Témavezető Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: 4-7 hallgató. A pályázat beadásának határideje augusztus 29.

17O-TE11-03: Laborgyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika K1A (BMETE14AX00) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók jegyzőkönyvének javítása is, továbbá részvétel a félév végi dolgozatok felügyeletében, ill. javításában. Órarendi információ: szerda 10-12. További információk. Témavezető Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: 1-2 hallgató. A pályázat beadásának határideje augusztus 29.

17O-TE11-04: Laboratóriumi gyakorlat vezetése a Fizika BSc képzésen oktatott Fizika laboratórium 2 (BMETE11AF29 ) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a  hallgatók jegyzőkönyveinek és beugró zárthelyi dolgozatainak javítása is. Órarendi információ: szerda 10:15-14:00. Témavezető: Dr. Vankó Péter. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 1.

17O-TE11-05: Számolási gyakorlat vezetése a fizika BSc képzésen oktatott Kísérleti fizika gyakorlat 3 (BMETE15AF22) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók zárthelyi dolgozatainak javítása is, továbbá részvétel a dolgozatok felügyeletében, esetleg konzultáció tartása. Órarendi információ: csütörtök 10:15-12:00. Témavezető: Dr. Simon Ferenc. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 1.

17O-TE11-06: Részvétel a Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak szakkör megtartásában. Ehhez a kapcsolódik a mérések előkészítése, és a szakkörön résztvevő középiskolás diákok munkájának irányítása. Órarendi információ: októberben három alkalommal, péntekenként 14:00-19:00. Témavezető: Dr. Halbritter András. Alkalmazható: 2-4 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE11-07: 4 db egyenként 4 órás laboratóriumi gyakorlat angol nyelvű megtartása a fizikus MSc képzés kötelező fizika laboratórium tárgya keretében. Témavezető: Dr. Simon Ferenc. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

Nukleáris Technikai Intézet

17O-TE80-01: Gyakorlatvezetés a GPK-n oktatott Mag-és neutronfizika (BMETE80AE00) tárgyból heti egy órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE80-02: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Yamaji Bogdán. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE80-03: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium 2 (BMETE11AF33) tárgy szcintillációs detektorok, illetve gamma-spektrometria óráinak megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE80-04: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium (BMETE11AF33) tárgy gáztöltésű detektorok óráinak megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Dóczi Rita. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE80-05: Közreműködés a Nukleáris környezetvédelem (BMETE80AX19), illetve a Környezeti sugárvédelem (BMETE80AE07) tárgyak laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában. Témavezető: Dr. Kerkápoly Anikó. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

Algebra Tanszék

17O-TE91-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) tárgyból. Feltétel a kiváló tanulmányi eredmény különösen az algebra témájú tárgyakban. Témavezető: Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE91-02: Házi feladatok javítása és a laboratóriumi gyakorlatok segítése a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Informatika 1 (BMETE91AM42) tárgyból . Témavezető: Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE91-03: Házi feladatok javítása a VIK Villamosmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A2f és Matematika A3 (BMETE90AX26, BMETE90AX09) tárgyakból . Témavezető: Dr. Simon András. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

Analízis Tanszék

17O-TE92-01: Házi feladatok javítása és a félévközi eredmények adminisztrálása a Kalkulus 1 (BMETE92AM36) tárgyból . Témavezető: Dr. Pitrik József. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE92-02: Oktatási anyagok előkészítése, beadott házi feladatok javítása angol nyelven a Kalkulus 1 (BMETE92AM36) tárgyból. Témavezető: Dr. Matolcsi Máté. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE92-03: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése, beadott házi feladatok javítása az Analízis 1 (BMETE92AM38) tárgyból. Témavezető: Dr. Matolcsi Máté. Alkalmaszható 1 hallgató A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE92-04: Házi feladatok és a zárthelyi dolgozatok javítása, valamint az évközi eredmények adminisztrálása, esetleg konzultáció tartása a Matematika BSc hallgatók Funkcionálanalízis 1 (BMETE92AM40) tárgyából. Témavezető: Dr. Tasnádi Tamás. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje: szeptember 4.

17O-TE92-05: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése, és a félévközi eredmények adminisztrálása a VIK BSc képzésén oktatott Analízis 1 informatikusoknak (BMETE90AX21) tárgyból. Témavezető: Dr. Kroó András. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje: szeptember 4.

Differenciálegyenletek Tanszék

17O-TE93-01: Házi feladatok javítása a TTK Fizika BSc képzésén oktatott Analízis fizikusoknak (BMETE93AF00) és a GPK Gépészmérnök BSc képzésén oktatott Analízis mérnököknek (BMETE93BG21) tárgyakból. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE93-02: Röpzárthelyi dolgozatok javítása és adminisztrálása a GPK-n oktatott Matematika M2 (BMETE90MX36) tárgyból. A dolgozatokra kétheti rendszerességgel kerül sor. Témavezető: Dr. Kiss Márton. Alkalmazható: 4 hallgató.. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE93-03: Házi feladatok kiírása és javítása, valamint konzultációk tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Differenciálegyenletek 1 (BMETE90AM15) tárgyból. Témavezető: Dr. Moson Péter. Alkalmazható: 1 hallgató.. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

Geometria Tanszék

17O-TE94-01: Házi feladatok és zárthelyi dolgozatok javítása a GPK BSc képzésein oktatott Matematika A1, G1, és G1F (BMETE90AX00, BMETE90BG01, BMETE90BG11) tárgyakból. Témavezető: Halmslager Andrea. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE94-02: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés a geometriába (BMETE94AM17)  tárgyból magyar ill. angol nyelven heti rendszerességgel  a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

Sztochasztika Tanszék

17O-TE95-01: Házi feladatok javítása a VIK MSc képzésén oktatott Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Sztochasztika (BMETE90MX38) tárgyából heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Tóth Imre Péter. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE95-02: Házi feladatok javítása a TTK BSc képzésein oktatott Valószínűségszámítás (BMETE95AM29 és BMETE95AF00)  tárgyából heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Bálint Péter. Alkalmazható 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.

17O-TE95-03: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésé oktatott Bevezetés az adattudományba 1 (BMETE95AM36)  tárgyából heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban. Témavezető: Molontay Roland. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 4.