BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2019. tavaszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet január 14. és február 4. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő szerepel. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 19T-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával adunk tájékoztatást lehetőleg február 11-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Fizika Tanszék:

19T-TE11-01: A VIK villmosmérnök hallgatói számára meghirdetett Fizika 2 (BMETE11AX22) tantárgy félévközi- és vizsgadolgozatainak javítása, a dolgozatíratások szervezése és felügyelete, a tárgyhoz kapcsolódó feladatgyűjtemény bővítése, szükség esetén a tárgyhoz tartozó számolási gyakorlat megtartása. Témavezető: Dr. Márkus Ferenc. Alkalmazható egy hallgató. A pályázat beadásának határideje január 28.

19T-TE11-02: A mérnök BSc szakok hallgatói számára meghirdetett alapozó fizika (pl. Bevezető fizika, Kísérleti fizika, Fizika 1) tantárgyak gyakorlati óráinak megtartása. Témavezető: Tátrainé Szekeres Erzsébet. Alkalmazható két hallgató. A pályázat beadásának határideje január 28.

19T-TE11-03: A TTK fizika BSc hallgatói számára meghirdetett Haladó fizika laboratórium 1 (BMETE11AF32) mérési gyakorlatainak vezetése. Témavezető: Dr. Fülöp Ferenc. Alkalmazható egy hallgató. A pályázat beadásának határideje január 28.

Atomfizika Tanszék:

19T-TE12-01: Laboratóriumi gyakorlat vezetése a Fizika BSc képzésen oktatott Haladó fizika laboratórium 3 (BMETE12AF21) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a hallgatók jegyzőkönyveinek és beugró zárthelyi dolgozatainak javítása is. Órarendi információ: kedd 10-14 és csütörtök 14-18. Témavezető: Dr. Erdei Gábor. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

Nukleáris Technikai Intézet:

19T-TE80-01: Gyakorlatvezetés a GPK-n oktatott Atomenergetikai alapismeretek (BMETE80BE02) tárgyból heti két órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 2 hallgató.

19T-TE80-02: Gyakorlatvezetés Kísérleti magfizika (BMETE80AF43) tárgyból heti egy órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 1 hallgató.

19T-TE80-03: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BEMTE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Yamaji Bogdán. Alkalmazható: 1 hallgató.

19T-TE80-04: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium 3 (BMETE12AF21) tárgy neutron detektorok, neutronfluxus meghatározása, és későneutron-paraméterek meghatározása órák megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 3 hallgató.

19T-TE80-05: Közreműködés az Elektronika laboratórium (BMETE80AF03) oktatásában. Feladatkör: beugró zárthelyik ellenőrzése, hallgatók segítése a laborfoglalkozás során, jegyzőkönyvek javítása. Témavezető: Farkas Viktor. Alkalmazható: 2 hallgató.

19T-TE80-06: Közreműködés az Atomerőművek (BMETE80MF14 és BMETE80AE23) tárgyak oktatásában. Feladatok: oktatási anyagok készítése, segítség jegyzetírásban, gyakorlat tartása. Témavezető: Boros Ildikó. Alkalmazható: 1 hallgató.

Algebra Tanszék:

19T-TE91-01: Házi feladatok javítása a Matematika BSc szakon oktatott Bevezetés az algebrába 2 (BMETE91AM37) tárgyból. A pályázó rendelkezzen jeles eredménnyel ebből és a többi elvégzett algebra témájú tárgyból. Témavezető: Dr. Horváth Erzsébet és Dr. Lukács Erzsébet. Alkalmazható: 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

19T-TE91-02: Részvétel tanulószoba felügyeletben. A pályázó rendelkezzen angol nyelvismerettel és jeles eredménnyel az elvégzett szakmai tárgyakból. Témavezető: Dr. Horváth Erzsébet és Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

19T-TE91-03: Házi feladatok javítása a VIK Villamosmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A2 (BMETE90AX02) tárgyakból. Témavezető: Dr. Simon András. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

19T-TE91-04: Konzultációk tartása a Matematika BSc szakon oktatott Algoritmuselmélet programozási feladatok (BMETE91AM47) tárgyból angol és magyar nyelven. A pályázó rendelkezzen jeles eredménnyel az Algoritmus elmélet és az informatika témájú tantárgyakból. Témavezető: Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

Analízis Tanszék:

19T-TE92-01: Az oktatás segítése, oktatási anyagok előkészítése, beadott házi feladatok javítása a Fizika BSc szakon oktatott Funkcionálanalízis fizikusoknak (BMETE92AF37) tárgyból. Témavezető: Dr. Tasnádi Tamás. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

19T-TE92-02: Házifeladatok és írásbeli dolgozatok javítása és adminisztrálása a VIK Informatikus MSc Felsőbb matematika (BMETE90MX56) tárgyból. Témavezető: Dr. Weiner Mihály. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

Differenciálegyenletek Tanszék:

19T-TE93-01: Házi feladatok és röpdolgozatok javítása a Matematika BSc szakon oktatott Operációkutatás (BMETE93AM19) magyar nyelven tanított tárgyból. A pályázat általános feltételein túl szükséges a tantárgy előzetes, legalább jó eredményű teljesítése. Matematikus (ill. alkalmazott matematikus) hallgatók jelentkezését várjuk. Témavezető: Dr. Illés Tibor. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

19T-TE93-02: Házi feladatok és röpdolgozatok javítása az angol nyelvű Matematika BSc szakon oktatott Operációkutatás (BMETE93AM19) angol nyelven tanított tárgyból. A pályázat általános feltételein túl szükséges a tantárgy előzetes, legalább jó eredményű teljesítése és megfelelő angol nyelvtudás. Matematikus (ill. alkalmazott matematikus) hallgatók jelentkezését várjuk. Témavezető: Dr. Illés Tibor. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

19T-TE93-03: Házi feladatok javítása képzésén a Többváltozós analízis (BMETE93AF21, BMETE93BG22) tárgyakból. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

Geometria Tanszék

19T-TE94-01: Konzultációk tartása, gyakorló feladatok összeállítása és a beadott feladatok javítása a VBK-n oktatott Matematika A2c (BMETE90AX17) tárgyból. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

Sztochasztika Tanszék

19T-TE95-01: Nagytermi gyakorlatok segítése az ÉMK BSc képzésén oktatott Matematika G2F (BMETE94BG12) fakultatív, a Matematika A2 teljesítését támogató tárgyból.  Témavezető: Dr. Sándor Csaba. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.

19T-TE95-02: Házi feladatok javítása a TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc képzésein oktatott Sztochasztikus differenciálegyenletek (BMETE95MM08) tárgyából. Témavezető: Dr. Tóth Imre Péter. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje február 4.