BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2018. tavaszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet január 22. és február 5. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő szerepel. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 17O-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával tájékoztatjuk a pályázókat lehetőleg február 12-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Fizika Tanszék

18T-TE11-01: Számolási gyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika 1 - Mechanika (BMETE14AX15) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók zárthelyi dolgozatainak és fakultatív házi feladatainak javítása is, továbbá részvétel a dolgozatok felügyeletében. Órarendi információ: hétfő 8-10 ill. csütörtök 10-12. Témavezető Dr. Wittmann Mária. Alkalmazható: 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje január 29.

18T-TE11-02: Laboratóriumi gyakorlat vezetése a Fizika BSc képzésen oktatott Fizika laboratórium 1 (BMETE11AF28) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a  hallgatók jegyzőkönyveinek és beugró zárthelyi dolgozatainak javítása is. Órarendi információ: szerda 8-11. Témavezető: Dr. Vankó Péter. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje január 29.

Atomfizika Tanszék

18T-TE12-01: Laboratóriumi gyakorlat vezetése a Fizika BSc képzésen oktatott Haladó fizika laboratórium 3 (BMETE12AF21) tárgyból. Ehhez kapcsolódik a hallgatók jegyzőkönyveinek és beugró zárthelyi dolgozatainak javítása is. Órarendi információ: kedd 10-14 és csütörtök 14-18. Témavezető: Dr. Sepsi Örs. Alkalmazható: 2 hallgató.

Elméleti Fizika Tanszék

18T-TE15-01: A Kvantumtérelmélet (BMETE15MF46) MSc kurzushoz gyakorlati anyagok összeállítása, részvétel a gyakorlatok megtartásában és a teljesítmény értékelésben. Órarendi információ: szerda 12-14. Témavezető Dr. Takács Gábor. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje január 29.

Nukleáris Technikai Intézet

18T-TE80-01: Gyakorlatvezetés a GPK-n oktatott Atomenergetikai alapismeretek (BMETE80AE01) tárgyból heti két órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 3 hallgató.

18T-TE80-02: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium (BMETE11AF33) tárgy neutron detektorok, neutronfluxus meghatározása és későneutron paraméterek meghatározása órák megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 3 hallgató.

18T-TE80-03: Közreműködés az Elektronika laboratórium (BMETE80AF03) tárgy óráinak megtartásában. Témavezető: Dr. Pór Gábor. Alkalmazható: 2 hallgató.

18T-TE80-04: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a magas szintű angol nyelvtudás, pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Yamaji Bogdán.

18T-TE80-05: Közreműködés a Nukleáris technika laboratórium (BMETE80MD03) reaktor-szimulátoros méréseinek megtartásában angol nyelven. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 1 hallgató.

18T-TE80-06: Gyakorlatvezetés Kísérleti magfizika (BMETE80AF18) tárgyból heti egy órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 2 hallgató.

Algebra Tanszék

18T-TE91-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az algebrába 2 (BMETE91AM37) tárgyból. Feltétel a kiváló tanulmányi eredmény különösen az algebra témájú tárgyakban. Témavezető: Dr. Lukács Erzsébet és Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható: 3 hallgató.

18T-TE91-02: Az előző évben kitűzött feladatok módosításában és néhány feladat javításában való részvétel a TTK Matematika BSc képzésén oktatott  Algoritmuselmélet programozási feladatok (BMETE91AM47) tárgyból. Feltétel a kiváló tanulmányi eredmény különösen Informatikából és Kombinatorikából. Témavezető: Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható: 1 hallgató.

18T-TE91-03: Házi feladatok javítása a VIK Villamosmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A3 és Komplex függvénytan mérnököknek  (BMETE90AX09, BMETE91AX55) tárgyakból. Témavezető: Dr. Simon András. Alkalmazható 1 hallgató.

Analízis Tanszék

18T-TE92-01: Házi feladatok javítása és félévközi eredmények adminisztrálása a TTK Matematika BSc szakán oktatott Analízis 2 (BMETE92AM39) tárgyból. Témavezető: Dr. Pitrik József. Alkalmazható 1 hallgató.

18T-TE92-02: A VIK mérnök-informatikus BSc képzésén oktatott Analízis 1, 2 valamint Analízis szigorlat (BMETE90AX21, 22, 20) tantárgyak számonkéréseinek szervezése, adminisztrálása (zárthelyi- és vizsga-feladatsorok, jelenléti ívek nyomtatása, sokszorosítása, terembeosztások készítése, jelentkeztetés). Témavezető: Tasnádi Tamás. Alkalmazható 1 hallgató.

Differenciálegyenletek Tanszék

18T-TE93-01: Házi feladatok és röpdolgozatok javítása az Operációkutatás (BMETE93AM19) tárgyból. A pályázat általános feltételein túl szükséges a tantárgy előzetes, legalább jó eredményű teljesítése. Matematikus (ill. alkalmazott matematikus) hallgatók jelentkezését várjuk. Témavezető: Dr. Illés Tibor. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje január 29.

18T-TE93-02: Házi feladatok javítása a Többváltozós analízis fizikusoknak (BMETE93AF01) tárgyból. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható: 1 hallgató.

Geometria Tanszék

18T-TE94-01: Konzultációk tartása, gyakorló feladatok összeállítása és a beadott feladatok javítása a GPK-n oktatott Matematika G2 (BMETE94BG02) tárgyból. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható: 1 hallgató.

Sztochasztika Tanszék

18T-TE95-01: Gyakorlatvezetés az ÉMK Építőmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A2a (BMETE90AX02) tárgyból heti két órában. Témavezető: Dr. Sándor Csaba. Alkalmazható: 1 hallgató.

18T-TE95-02: Házi feladatok javítása a Matematikus BSc képzés Statisztika 1 (BMETE95AM31) tárgyából. Témavezető: Dr. Bolla Marianna. Alkalmazható: 1 hallgató.

18T-TE95-03: Házi feladatok javítása az ÉMK Építőmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A3 (BMETE90AX07) tárgyból. Témavezető: Dr. Mala József. Alkalmazható: 1 hallgató.

18T-TE95-04: Gyakorlatvezetés az ÉMK Építőmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A1a (BMETE90AX00) tárgyból heti két órában. Témavezető: Dr. Sándor Csaba. Alkalmazható: 1 hallgató.