BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2018. őszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet augusztus 22. és szeptember 3. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő szerepel. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 18O-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával tájékoztatjuk lehetőleg szeptember 10-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Fizika Tanszék:

18O-TE11-01: Számolási gyakorlat vezetése Bevezető fizika (BMETE11AX12,) a VBK, VIK hallgatóinak és a Fizika 1, 1i (BMETE11AX21, BMETE11AX23) tárgyakból  a VIK  hallgatóinak. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók zárthelyi dolgozatainak javítása is, továbbá részvétel a dolgozatok felügyeletében. Témavezető: Dr. Kornis János, Dr. Márkus Ferenc Az oktatás szervezésében részt vesznek még: Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: kb. 3-5 hallgató. A pályázat beadásának határideje augusztus 28.

18O-TE11-02: Laborgyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika laboratóriumi gyakorlatok (BMETE14AX05) és  Fizika K1A (BMETE14AX00) tárgyakból. Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók beugró zárthelyi dolgozatainak és jegyzőkönyveinek javítása is. Órarendi információ: hétfő 13-16, csütörtök 14-17, péntek 10-13 és szerda 10-12.  (3 ill. 2  órás terhelésnek számít, a pályázatban kérjük jelezni, melyik időpont alkalmas).  További információk. Témavezető Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: kb. 3-5 hallgató. A pályázat beadásának határideje augusztus 28.

18O-TE11-03: Részvétel a Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak szakkör megtartásában. Ehhez a kapcsolódik a mérések előkészítése, és a szakkörön résztvevő középiskolás diákok munkájának irányítása. Órarendi információ: októberben három alkalommal, péntekenként 14:00-19:00. Témavezető: Dr. Halbritter András. Alkalmazható: 2-4 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

Nukleáris Technikai Intézet

18O-TE80-01: Gyakorlatvezetés a GPK-n oktatott Mag-és neutronfizika (BMETE80AE00, BMETE80BE01) tárgyból heti egy órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE80-02: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BEMTE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Yamaji Bogdán. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE80-03: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium 2 (BMETE11AF33) tárgy szcintillációs detektorok, illetve gamma-spektrometria óráinak megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE80-04: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium (BMETE11AF33) tárgy gáztöltésű detektorok, illetve alfa spektroszkópia óráinak megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE80-05: Közreműködés a Nukleáris környezetvédelem (BMETE80AX19), illetve a Környezeti sugárvédelem (BMETE80AE07) tárgyak laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában. Témavezető: Cservenák Ildikó. Alkalmazható: 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE80-06: Közreműködés az Atomerőművek termohidraulikája (BMETE80AF31 és BMETE80AE03) tárgyak oktatásában, házi feladatok előkészítése és javítása. Témavezető: Babcsány Boglárka. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

Algebra Tanszék

18O-TE91-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) tárgyból. Feltétel a kiváló tanulmányi eredmény különösen az algebra témájú tárgyakban. Témavezető: Dr. Horváth Erzsébet és Dr. Lukács Erzsébet. Alkalmazható 4 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE91-02: Tanulószoba felügyelet a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) tárgyból. Feltétel: kiváló tanulmányi eredmény, különösen az algebra témájú tárgyakban. Témavezető: Dr. Nagy Katalin és Dr. Horváth Erzsébet Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE91-03: Házi feladatok javítása a VIK Villamosmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A1a  (BMETE90AX00) tárgyakból . Témavezető: Dr. Simon András. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE91-04: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Valószínűségszámítás programozási feladatok (BMETE91AM46) tárgyból. Témavezető: Dr. Wettl Ferenc. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE91-05: Házi feladatok javítása, ill. laboratóriumi gyakorlatok segítése a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Informatika 1 (BMETE91AM42) tárgyból. Témavezető: Dr. Borbély Gábor. Alkalmazható 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE91-06: Házi feladatok valamint zárthelyi- és vizsgadolgozatok javítása a TTK angol nyelvű Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) tárgyból. Legalább középszintű angol nyelvtudás szükséges. Témavezető: Dr. Kornai András. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

Analízis Tanszék

18O-TE92-01: Házi feladatok javítása és a félévközi eredmények adminisztrálása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Analízis 1 (BMETE92AM38) tárgyból. Témavezető: Dr. Pitrik József. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE92-02: Házi feladatok és a zárthelyi dolgozatok javítása, valamint az évközi eredmények adminisztrálása, esetleg konzultáció tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Funkcionálanalízis 1 (BMETE92AM40) tárgyából. Témavezető: Dr. Molnár Lajos Gábor. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE92-03: Zárthelyi dolgozatok felügyelete, javítása és adminisztrálása a VIK Villamosmérnők MSc képzésén oktatott Felsőbb matematika (BMETE90MX53) tárgyból. Témavezető: Dr. Weiner Mihály. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE92-04: Házi feladatok javítása és a félévközi eredmények adminisztrálása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Kalkulus 1 (BMETE92AM36) tárgyból. Témavezető: Dr. Andai Attila. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE92-05: Az oktatás és számonkérés segítése, oktatási anyagok előkészítése, és a félévközi eredmények adminisztrálása a VIK BSc képzésén oktatott Analízis 1 informatikusoknak (BMETE90AX21) tárgyból. Témavezető: Dr. Tasnádi Tamás. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

Differenciálegyenletek Tanszék

18O-TE93-01: Házi feladatok javítása a TTK Fizika BSc képzésén oktatott Analízis fizikusoknak (BMETE93AF20) és a GPK Gépészmérnök BSc képzésén oktatott Analízis mérnököknek (BMETE93BG21) tárgyakból. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE93-02: Röpzárthelyi dolgozatok javítása és adminisztrálása a GPK Gépészmérnök MSc képzésén oktatott Matematika M2 (BMETE90MX36) tárgyból. A dolgozatokra kétheti rendszerességgel kerül sor. Témavezető: Dr. Kiss Márton. Alkalmazható: 3 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE93-03: Házi feladatok kiírása és javítása, valamint konzultációk tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Differenciálegyenletek 1 (BMETE93AM15) tárgyból. Témavezető: Dr. Moson Péter. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE93-04: Matlab programozási feladatok megoldásának ellenőrzése és elkönyvelése a GPK Gépészmérnök BSc képzésén oktatott Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek (BMETE93AX11) tárgyból. Témavezető: Dr. Mincsovics Miklós. Alkalmazható: 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

Geometria Tanszék

18O-TE94-02: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés a geometriába (BMETE94AM17)  tárgyból magyar ill. angol nyelven heti rendszerességgel  a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE94-03: Házi feladatok javítása és konzultációk tartása a GPK BSc képzésein oktatott Matematika A3 és G3 (BMETE90AX10, BMETE90BG03), tárgyból a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-04: Nagytermi gyakorlatok segítése az GTK Műszaki menedzser BSc képzésén oktatott Matematika G1F (BMETE94BG11) fakultatív, a Matematika A1 teljesítését támogató tárgyból.  Témavezető: Dr. Horváth Márton. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

Sztochasztika Tanszék

18O-TE95-01: Gyakorlatok tartása az ÉMK BSc képzésén oktatott Matematika A1 (BMETE90AX00) tárgyból heti két órában. Témavezető Dr. Sándor Csaba. Alkalmazható 4 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-02: Gyakorlatok tartása az ÉMK BSc képzésén oktatott Matematika A3 (BMETE90AX07) tárgyból heti két órában. Témavezető Dr. Mala József. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-03: Gyakorlatok tartása a TTK angol nyelvű Matematika BSc képzésén oktatott Valószínűségszámítás 1 (BMETE95AM29) tárgyból heti két órában. Témavezető Dr. Bárány Balázs. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-04: Nagytermi gyakorlatok segítése az ÉMK BSc képzésén oktatott Matematika G1F (BMETE94BG11) fakultatív, a Matematika A1 teljesítését támogató tárgyból.  Témavezető: Dr. Sándor Csaba. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-05: Házi feladatok javítása a VIK MSc képzésén oktatott Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Sztochasztika (BMETE90MX38) tárgyából heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Tóth Imre Péter. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-06: Gyakorlatok tartása és házi feladatok javítása a TTK BSc képzésein oktatott Valószínűségszámítás (BMETE95AM29 és BMETE95AF00)  tárgyából heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Bálint Péter. Alkalmazható 2 + 2 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-07: Házi feladatok javítása a TTK angol nyelvű Alkalmazott matematikus MSc képzésén oktatott Sztochasztikus analízis és alkalmazásai (BMETE95MM04) tárgyából. Témavezető: Dr. Ráth Balázs. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-08: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén angol nyelven oktatott Sztochasztikus folyamatok (BMETE95AM40) tárgyából. Témavezető: Dr. Simon Károly. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-09: Házi feladatok javítása a TTK angol nyelvű Alkalmazott matematikus MSc képzésén oktatott Markov-folyamatok és martingálok (BMETE95MM07) tárgyából. Témavezető: Dr. Vető Bálint. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.

18O-TE95-10: Gyakorlatok tartása az ÉPK Építészmérnök alap és osztatlan képzésén oktatott Matematika EP1  (BMETE90AX33) tárgyából. Témavezető: Dr. Vető Bálint. Alkalmazható 1 hallgató. A pályázat beadásának határideje szeptember 3.