BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2021. tavaszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori jogviszonnyal érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet február 1. és február 8. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő is szerepelhet. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 21T-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával adunk tájékoztatást lehetőleg február 12-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Nukleáris Technikai Intézet

21T-TE80-01: Számítási feladatok, rövid számonkérések és zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és azok javítása az Atomenergetikai alapismeretek (BMETE80BE02) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

21T-TE80-02: Oktatást segítő anyagok, számítási feladatok, rövid számonkérések és zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és azok javítása az Atomerőművek (BMETE80BE07, BMETE80MF14) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

21T-TE80-03: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BEMTE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

21T-TE80-04: Hallgatói laborgyakorlatok kidolgozása és a lebonyolításukban való segítség a BME NTI PIV laborjában. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 2 hallgató.

Algebra Tanszék

21T-TE91-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az algebrába 2 (BMETE91AM37) tantárgyból. Témavezető: Dr. Lukács Erzsébet. Alkalmazható 1 hallgató.

21T-TE91-02: Házi feladatok javítása a VIK Villamosmérnök MSc képzésén oktatott Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Haladó lineáris algebra (BMETE90MX54) tárgyból. A demonstrátor feladata a félév során négy-öt alkalommal a hallgatóknak kiadott házi feladatok kijavítása. Követelmény a Bevezetés az algebrába tárgy jeles eredménnyel való elvégzése, és elemi programozási ismeretek (pl. Matlab). Témavezető: Wettl Ferenc, alkalmazható 1 hallgató.

Analízis Tanszék

21T-TE92-01: Házi feladatok javítása és oktatási anyagok előkészítése a TTK Fizika BSc képzésén oktatott A kvantumelmélet matematikai alapjai (BMETE92AF55) tárgyból. Témavezető: Dr. Tasnádi Tamás. Alkalmazható 2 hallgató.

Differenciálegyenletek Tanszék

21T-TE93-01: Házi feladatok javítása a Többváltozós analízis fizikusoknak/mérnököknek (BMETE93AF21, BMETE93BG22) tárgyakból. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható: 2 hallgató. 

Geometria Tanszék

21T-TE94-01: Konzultációk tartása, továbbá közreműködés zárthelyi feladatsorok összeállításában, és zárthelyi dolgozatok javításában a VBK BSc képzésein oktatott Matematika A2c (BMETE90AX17) tárgyából. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható 2 hallgató.

Sztochasztikaia Tanszék

21T-TE95-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Statisztika 1 (BMETE95AM31) tárgyából. Témavezető: Dr. Bolla Marianna. Alkalmazható 1 hallgató.

21T-TE95-02: Zárthelyi- és vizsgadolgozatok javítása az ÉMK Építőmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A2 (BMETE90AX02) tárgyból. Témavezető: Dr. Lality-Kovács Tünde. Alkalmazható 1 hallgató.