BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2021. őszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori jogviszonnyal érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet augusztus 30. és szeptember 6. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő is szerepelhet. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 21O-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával adunk tájékoztatást lehetőleg szeptember 12-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Fizika Tanszék

21O-TE11-01: Laborgyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika laboratóriumi gyakorlatok (BMETE14AX05) tárgyból (másodéves vegyész- és biomérnökök számára). Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók beugró zárthelyi dolgozatainak és jegyzőkönyveinek  javítása is. Órarendi információ: hétfő 14-17, csütörtök 14-17, kedd 14-17, péntek 12-15 (3 órás terhelésnek számít). A pályázatban feltétlenül kérjük jelezni, hogy mely időpont/ok alkalmas/ak, ill. melyik  kizárt! További információk: https://physics.bme.hu/BMETE14AX05_kov. Témavezető: Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható:1-2  hallgató. Határidő: augusztus 31.

21O-TE11-02: Laborgyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika K1A (BMETE14AX00) tárgyból (első éves környezetmérnök hallgatók számára). Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók jegyzőkönyveinek és a félév végi zárthelyi dolgozatának javítása is. Órarendi információ: szerda 10-12 (2 órás terhelésnek számít). További információk: https://physics.bme.hu/BMETE14AX00_kov.  Témavezető: Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: 1 hallgató. Határidő: augusztus 31.

Nukleáris Technikai Intézet

21O-TE80-01: Számítási gyakorlatok, házi feladatok, rövid számonkérések és zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és azok javítása az Atomerőművek termohidraulikája (BMETE80AF31 és BMETE80BE06) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos és precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

21O-TE80-02: Hallgatói laborgyakorlatok kidolgozása és a lebonyolításukban való segítség a BME NTI PIV laborjában. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

Algebra Tanszék

21O-TE91-01: Házi feladatok javítása a Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) tárgy magyar nyelvű kurzusához. Témavezető: Dr. Lukács Erzsébet. Alkalmazható 2 hallgató.

21O-TE91-02: Házi feladatok javítása a Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) tárgy angol nyelvű kurzusához. Angol tudás szükséges. Témavezető: Dr. Erdélyi Márton. Alkalmazható 1 hallgató.

Analízis Tanszék

21O-TE92-01: Az oktatás segítése, házi feladatok és a zárthelyi dolgozatok javítása, esetlegesen konzultáció tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Funkcionálanalízis 1 (BMETE92AM40) tárgyból. Témavezető: Dr. Molnár Lajos Gábor. Alkalmazható 1 hallgató.

21O-TE92-02: Az oktatás segítése, házi feladatok javítása és konzultációk tartása a TTK Kognitív MSc képzésén oktatott Informatika MC (BMETE92MC19) tárgyból. Témavezető: Dr. Farkas Lóránt. Alkalmazható 2 hallgató.

Differenciálegyenletek Tanszék

21O-TE93-01: Házi feladatok javítása a TTK Fizika BSc képzésén oktatott Analízis fizikusoknak (BMETE93AF20) és a GPK Gépészmérnök BSc képzésén oktatott Analízis mérnököknek (BMETE93BG21) tárgyakból. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható 3 hallgató.

Geometria Tanszék

21O-TE94-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Geometria 1 (BMETE94AM24)  tárgyból magyar, ill. angol nyelven heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható 1 hallgató.

21O-TE94-02: Konzultációk tartása, továbbá közreműködés zárthelyi feladatsorok összeállításában, és zárthelyi dolgozatok javításában a GPK BSc képzésein oktatott Matematika G1 (BMETE94BG01) tárgyából. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható 1 hallgató.

Stochasztika Tanszék

21O-TE95-01: Gyakorlatok tartása és házi feladatok javítása a TTK BSc képzésein oktatott Valószínűségszámítás (BMETE95AM29 és BMETE95AF00)  tárgyából heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Bálint Péter. Alkalmazható 1 hallgató.

21O-TE95-02: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén angol nyelven oktatott Sztochasztikus folyamatok (BMETE95AM40) tárgyából. Témavezető: Dr. Vető Bálint. Alkalmazható 1 hallgató.

21O-TE95-03: Házi feladatok javítása a VIK Matematika A4 (BMETE90AX51) tárgyból a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Keszthelyi Gabriella. Alkalmazható 1 hallgató.

21O-TE95-04: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az adattudományba 1 (BMETE95AM36) tárgyából. Témavezető: Dr. Molontay Roland. Alkalmazható 1 hallgató.