BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2020. őszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori jogviszonnyal érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet augusztus 31. és szeptember 7. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő is szerepelhet. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 20O-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával adunk tájékoztatást lehetőleg szeptember 11-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Nukleáris Technikai Intézet

20O-TE80-01: A Haladó fizika laboratórium 2 (BMETE11AF33) alfa- és gamma-spektrometria, valamint a Fizika laboratórium NT (BMETE80MF01) röntgenfluoreszcencia-spektroszkópia laborgyakorlatok on-line képzési tartalmának kidolgozása és megvalósítása az Oktatóreaktor nukleáris spektroszkópiai laboratóriumában. A jelentkező hallgatóval szembeni elvárás a pontos és precíz munkavégzés képessége, valamint a megjelölt témák ismerete. Témavezető: Dr. Szalóki Imre és Dr. Radócz Gábor. Alkalmazható: 1 hallgató.

20O-TE80-02: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

20O-TE80-03: Számítási gyakorlatok, házi feladatok, rövid számonkérések és zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és azok javítása az Atomerőművek termohidraulikája (BMETE80AF31 és BMETE80BE06) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos és precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

20O-TE80-04: Számítási gyakorlatok, házi feladatok, rövid számonkérések és zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és azok javítása a Korszerű nukleáris energiatermelés (BMETE80NE09) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos és precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 1 hallgató.

20O-TE80-05: Hallgatói laborgyakorlatok kidolgozása és a lebonyolításukban való segítség a BME NTI PIV laborjában.A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos és precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Aszódi Attila. Alkalmazható: 2 hallgató.

20O-TE80-06: Tananyag-fejlesztésben illetve hallgatói feladatok kidolgozásában való segítség az Atomerőművek (BMETE80BE07) tantárgy előkészítésében, illetve a BME NTI által indított szakmérnöki képzéseken. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos és precíz munkavégzés. Témavezető: Boros Ildikó. Alkalmazható: 1 hallgató.

Algebra Tanszék

20O-TE91-01:Házi feladatok javítása Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) tárgy magyar és esetleg angol nyelvű kurzusához. Témavezető: Lukács Erzsébet és Erdélyi Márton. Alkalmazható 1 vagy 2 hallgató.

20O-TE91-02: Az Algebra Tanszék által oktatott két tárgy, az Algebra 1 (BMETE91AM38) és a Matematika A4 valószínűségszámítás (BMETE90AX51) írásbeli feladatainak javításában való részvétel. Témavezető: Nagy Attila és Pröhle Péter. Alkalmazható 1 hallgató.

Analízis Tanszék

20O-TE92-01: Az oktatás segítése, házi feladatok és a zárthelyi dolgozatok javítása, esetlegesen konzultáció tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Funkcionálanalízis 1 (BMETE92AM40) tárgyból. Témavezető: Dr. Molnár Lajos Gábor. Alkalmazható 1 hallgató.

20O-TE92-02: A demonstrátorok feladata az Analízis 1. informatikusoknak (BMETE90AX21) tárgy A0 és B0 előadáskurzusainak közvetítésének segítése. A demonstrátorok az előadások ideje alatt (kedd, 10:00-12:00, csütörtök 14:30-16:30) a vevő termekben felügyelnek a rendre, biztosítják a közvetítés működését, gond esetén értesítik az előadókat, és válaszolnak az esetleges szakmai kérdésekre. Témavezető: Dr. Tasnádi Tamás. Alkalmazható 2 hallgató.

Sztochasztika Tanszék

20O-TE95-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Valószinűségszámítás 1 (BMETE95AM29) tárgyából. Témavezető: Dr. Bálint Péter. Alkalmazható 2 hallgató.

20O-TE95-02: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Sztochasztikus folyamatok (BMETE95AM41) angol nyelvű tárgyából. Témavezető: Dr. Simon Károly. Alkalmazható 1 hallgató.