BME Természettudományi Kar


Pályázati felhívás demonstrátori feladatkörök ellátására

2019. őszi félévére

 

Az alább felsorolt demonstrátori feladatkörök ellátására a BME teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésen résztvevő hallgatóinak lehet pályázni, ha teljesülnek a  TVSZ alább idézett 165. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételek:

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó

a) a demonstrátori jogviszonnyal érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
b) rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel,
c) alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
d) ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázat benyújtása a Neptun rendszerben elérhető 073 TTK Demonstrátori pályázat nevű kérvény kitöltésével és beadásával történhet augusztus 26. és szeptember 9. között. Bizonyos, főként órák tartásara vonatkozó feladatkörök esetében korábbi határidő is szerepelhet. A pályázatban nyilatkozni kell a fenti feltételek teljesüléséről. A kiválasztott feladatkörre annak 19O-TExx-nn formátumú azonosítójával, valamint a tanszék és a témavezető megadásával kell hivatkozni. Röviden le kell írni a motivációkat, be kell mutatni a feladat ellátásra való alkalmasságot, illetve ismertetni kell a tanszékkel, az intézettel vagy a témavezetővel folytatott korábbi együttműködést, ha volt már ilyen. Külön csatolmányokat lehetőleg nem kérünk.

A pályázat elbírálásának eredményéről a kérvény megválaszolásával adunk tájékoztatást lehetőleg szeptember 16-ig. Tartalmi kérdésekben a témavezető tud felvilágosítást adni, technikai jellegű kérdések pedig az akkred@ttdh.bme.hu címen tehetők föl.

 

Fizika Tanszék

19O-TE11-01: Laborgyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika laboratóriumi gyakorlatok (BMETE14AX05) tárgyból (másodéves vegyész- és biomérnökök számára). Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók beugró zárthelyi dolgozatainak és jegyzőkönyveinek  javítása is. Órarendi információ: hétfő 13-16, csütörtök 14-17, péntek 10-13 (3 órás terhelésnek számít). A pályázatban feltétlenül kérjük jelezni, hogy mely időpont/ok alkalmas/ak, ill. melyik  kizárt! További információk: http://www.fke.bme.hu/oktatas/labor2.htm. Témavezető: Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: 3-4  hallgató. Határidő: szeptember 5.

19O-TE11-02: Laborgyakorlat vezetése a VBK-n oktatott Fizika K1A (BMETE14AX00) tárgyból (első éves környezetmérnök hallgatók számára). Ehhez kapcsolódik a gyakorlatra járó hallgatók jegyzőkönyveinek és a félév végi zárthelyi dolgozatának javítása is. Órarendi információ: szerda 10-12 (2 órás terhelésnek számít). További információk: http://www.fke.bme.hu/oktatas/kornyezetMernok/Fizika_K1A.html. Témavezető: Dr. Wittmann Marian. Alkalmazható: 1 hallgató. Határidő: szeptember 5.

19O-TE11-03: Részvétel a Nobel-díjas kísérletek középiskolásoknak szakkör megtartásában. Ehhez a kapcsolódik a mérések előkészítése, és a szakkörön résztvevő középiskolás diákok munkájának irányítása. Órarendi információ: októberben három alkalommal, péntekenként 14:00-19:00. Témavezető: Dr. Halbritter András. Alkalmazható: 1-2 hallgató.

Elméleti Fizika Tanszék

19O-TE15-01: A most induló Mesterséges intelligencia az adattudományban (BMETE15MF75) tárgyhoz példák készítése és házi feladatok, beadandók javítása. Témavezető: Dr. Török János. Alkalmazható: 1 hallgató.

19O-TE15-02: A TTK Fizika BSc képzésén oktatott Számítási módszerek a fizikában 1-2 (BMETE92AF51, BMETE15AF52) tárgyak gyakorlatanyagának összegyűjtése, rendszerezése, előkészítése példatár céljára. Témavezető: Dr. Szunyogh László. Alkalmazható: 1 hallgató.

Nukleáris Technikai Intézet

19O-TE80-01: Gyakorlatvezetés a GPK-n oktatott Mag-és neutronfizika (BMETE80AE00, BMETE80BE01) tárgyból  heti egy órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 2 hallgató.

19O-TE80-02: Gyakorlatvezetés Kísérleti magfizika (BMETE80AF43) tárgyból heti egy órában, ami kiegészül a felkészüléssel, zárthelyi dolgozatok íratásával és javításával. Témavezető: Dr. Kis Dániel Péter. Alkalmazható: 2 hallgató.

19O-TE80-03: Közreműködés a Haladó fizika laboratórium 2 (BMETE11AF33) tárgy szcintillációs detektorok és gamma-spektrometria, illetve gáztöltésű detektorok és alfa spektroszkópia óráinak megtartásában. A pályázat általános feltételein túl bővített sugárvédelmi vizsga és legalább egy félév reaktoros környezetben töltött gyakorlat szükséges. Témavezető: Dr. Szieberth Máté. Alkalmazható: 2 hallgató.

19O-TE80-05: Közreműködés a Nukleáris környezetvédelem (BMETE80AX19), illetve a Környezeti sugárvédelem (BMETE80AE07) tárgyak laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában. Témavezető: Cservenák Ildikó. Alkalmazható: 1 hallgató.

19O-TE80-06: Közreműködés a Bevezetés az analóg és digitális elektronikába (BMETE80AF28) tárgy oktatásában. Témavezető: Farkas Viktor. Alkalmazható: 1 hallgató.

19O-TE80-07: Közreműködés és tananyagfejlesztés az Energia, kockázat, kommunikáció (BMETE80NE20) tárgy oktatásában. Témavezető: Boros Ildikó. Alkalmazható: 1 hallgató.

19O-TE80-08: Zárthelyi dolgozatok feladatainak összeállítása és a dolgozatok javítása az Atomenergia és fenntartható fejlődés (BEMTE809008) tárgyhoz. A pályázat általános feltételein túl elvárt a pontos, precíz munkavégzés. Témavezető: Dr. Yamaji Bogdán. Alkalmazható: 1 hallgató.

Algebra Tanszék

19O-TE91-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés az algebrába 1 (BMETE91AM36) és Algebra 1 (BMETE91AM38) tantárgyakból. Témavezetők: Dr. Horváth Erzsébet és Dr. Lukács Erzsébet. Alkalmazható 2 hallgató.

19O-TE91-02: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Informatika 1 (BMETE91AM42) tantárgyból. Témavezető: Dr. Borbély Gábor. Alkalmazható 1 hallgató.

19O-TE91-03: Házi feladatok javítása valamint segítségnyújtás a zárthelyi dolgozatokon és vizsgákon a VIK Villamosmérnök BSc képzésén oktatott Matematika A3  (BMETE90AX09) tárgyaból . Témavezető: Dr. Simon András. Alkalmazható 1 hallgató.

Analízis Tanszék

19O-TE92-01: Az oktatás segítése, házi feladatok és a zárthelyi dolgozatok javítása, esetlegesen konzultáció tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Funkcionálanalízis 1 (BMETE92AM40) tárgyából. Témavezető: Dr. Molnár Lajos Gábor. Alkalmazható 1 hallgató.

19O-TE92-02: Házi feladatok javítása és a félévközi eredmények adminisztrálása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Kalkulus 1 (BMETE92AM36) tárgyból. Témavezető: Dr. Andai Attila. Alkalmazható 2 hallgató.

19O-TE92-03: Házi feladatok és zárthelyi dolgozatok javítása valamint segítségnyújtás a zárthelyi dolgozatokon a VIK Villamosmérnök MSc képzésén oktatott Felsőbb matematika  (BMETE90MX53) tárgyból . Témavezető: Dr. Weiner Mihály. Alkalmazható 1 hallgató.

Differenciálegyenletek Tanszék

19O-TE93-01: Házi feladatok kiírása és javítása, valamint konzultációk tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Differenciálegyenletek 1 (BMETE93AM15) tárgyból. Témavezető: Dr. Kiss Márton. Alkalmazható: 1 hallgató.

19O-TE93-02: Házi feladatok javítása a TTK Fizika BSc képzésén oktatott Analízis fizikusoknak (BMETE93AF20) és a GPK Gépészmérnök BSc képzésén oktatott Analízis mérnököknek (BMETE93BG21) tárgyakból. Témavezető: Dr. Nagy Katalin. Alkalmazható 2 hallgató.

Geometria Tanszék

19O-TE94-01: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Bevezetés a geometriába (BMETE94AM17)  tárgyból magyar, ill. angol nyelven heti rendszerességgel  a szorgalmi időszakban. Témavezető: Dr. Szirmai Jenő. Alkalmazható 1 hallgató.

Sztochasztika Tanszék

19O-TE95-01: Gyakorlatok tartása az ÉMK BSc képzésén oktatott Matematika A1 (BMETE90AX00) tárgyból heti két órában. Témavezető Dr. Sándor Csaba. Alkalmazható 6 hallgató.

19O-TE95-02: Gyakorlatok tartása az ÉMK BSc képzésén oktatott Matematika A3 (BMETE90AX07) tárgyból heti két órában. Témavezető Dr. Mala József. Alkalmazható 1 hallgató.

19O-TE95-03:  Gyakorlatok tartása az ÉPK Építészmérnök alap és osztatlan képzésén oktatott Matematika EP1  (BMETE90AX33) tárgyából. Témavezető: Dr. Vető Bálint. Alkalmazható 2 hallgató.

 19O-TE95-04: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Sztochasztikus folyamatok angol nyelvű (BMETE95AM40) angol nyelvű tárgyából. Témavezető: Dr. Simon Károly. Alkalmazható 1 hallgató.

19O-TE95-05: Házi feladatok javítása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Valószinűségszámítás 1 (BMETE95AM29) tárgyából. Témavezető: Dr. Bálint Péter. Alkalmazható 2 hallgató.

19O-TE95-06: Gyakorlatok tartása az ÉPK Építészmérnök alap és osztatlan képzésén oktatott Matematika EP2  (BMETE90AX34) tárgyából. Témavezető: Dr. Kói Tamás. Alkalmazható 1 hallgató.

19O-TE95-07: Gyakorlat tartása a TTK Matematika BSc képzésén oktatott Valószínűségszámítás 1 (BMETE95AM29) angol nyelvű tárgyból heti két órában. Témavezető Dr. Bárány Balázs. Alkalmazható 1 hallgató.

19O-TE95-08: Gyakorlat tartása a TTK Fizika BSc képzésén oktatott Valószínűségszámítás fizikusoknak (BMETE95AF00) tárgyból heti két órában. Témavezető Dr. Bárány Balázs. Alkalmazható 1 hallgató.