Információk elsőéves hallgatóknak a nulladik zárthelyiről és a Bevezető matematika című tárgyról


Információk a pótlásokról
Az alábbi leírásban megtalálhatja, hogy milyen esetekben pótolhatja a nulladik zárthelyit, mikor és milyen körülmények között teheti ezt meg.
- Hallgatói útmutató a pótzárthelyikről

A következő terembeosztásban megtalálja, hogy december 3-án, pénteken délután 16:15-kor melyik teremben kell megkezdenie a pót zárthelyi megírását. Fontos tudnivaló: Csak abban a teremben írhatja meg dolgozatát, ahová beosztották! Ezért jó előre tájékozódjon, hol található az egyetem területén az Ön számára kijelölt terem. A zárthelyi kezdete előtt legalább 5 perccel foglalja el a helyét! Az itt elérhető táblázatban sorba rendezett Neptun kódok alapján nézheti meg a beosztását. Neptun kódját a böngésző keresés funkciója segítségével is megtalálhatja.
- Pótzárthelyi beosztás

A 2010. december 3-i pótzárthelyi alkalmával kapott feladatlapok szövegét és a helyes megoldások kódját itt találja.
- 16A feladatlap        - 16B feladatlap                                              - Megoldások

A 2010. december 3-i pótzárthelyi dolgozat eredményei termenként:
- K133 - K140 - K232 - K240 - K253 - KA26 - KAAUD - STFNAGY - Utólag jelentkezők

A december 13-án, hétfőn délelőtt 9:00- kor kezdődő pót-pót zárthelyivel kapcsolatos információk:
- Pót-pót zárthelyi beosztás,
- 9A feladatlap,   -9B feladatlap,   - Megoldások
- A dolgozat eredményei:   - CHFMAX,   - K221

Középiskolák eredményei
Az itt következő táblázatban felsoroljuk azokat a középiskolákat, melyek volt diákjai közül legalább hárman részt vettek a dolgozat megírásában és a résztvevő hallgatók átlageredménye eléri az 50%-ot.
- Középiskolák listája

Minta feladatsor
A zárthelyire való felkészüléshez próbálkozzon meg a minta zárthelyi megoldásával.
- Feladatsor
- A helyes megoldások kódja
- A megoldások magyarázata

Tájékoztató a zárthelyi lebonyolításáról

Itt megtudhatja a zárthelyik időpontjait, a "játékszabályok" részleteit, mit kell magával hoznia, a dolgozat témaköreit, milyen tájékoztatást fog kapni, mit tehet akkor, ha dolgozata sikertelen lett, és egyéb hasznos tanácsokat is kaphat.
- Útmutató
 
Mikor és hová kell mennie a zárthelyi megírásához?

Az alábbi beosztásban megtalálja, hogy szeptember 13-án, hétfőn délután mikor és melyik teremben kell megjelennie. Fontos tudnivaló: Csak abban a teremben és abban az időben írhatja meg dolgozatát, ahová beosztották! Ezért jó előre tájékozódjon, hol található az egyetem területén az Ön számára kijelölt terem. A zárthelyi kezdete előtt legalább 5 perccel foglalja el a helyét! Az itt elérhető táblázatban sorba rendezett Neptun kódok alapján nézheti meg a beosztását. Neptun kódját a böngésző keresés funkciója segítségével is megtalálhatja.
- Beosztás

Mi a helyes megoldás?

A zárthelyik megírása után itt megtalálhatja azt a feladatlapot, amit ki kellett töltenie, valamint a helyes megoldásokat is.
- Feladatlapok
- A helyes megoldások kódja

Eredmények

A zárthelyik kijavítása után itt tájékozódhat arról, hogy milyen válaszokat rögzítettünk az Ön által kitöltött feladatlapról, az egyes feladatokra hány pontot kapott, és mi az összpontszáma.
FIGYELEM, VÁLTOZÁS:
A dolgozatot sikeresen teljesítette, ha összpontszáma legalább 24.

- Eredménylisták

A pótlás egyik módja a Bevezető matematika című tárgy
teljesítése. Hogyan kérhető a tárgy felvétele?

Ebből a célból az első féléves matematika tárgyhoz virtuális vizsgaalkalmak vannak kiírva. Az egyes vizsgaalkalmak a Bevezető matematika tárgy választható időpontjaihoz (v. programjaihoz) tartoznak. A vizsgaalkalmaknál feltüntetett információkat figyelmesen olvassa el. Tárgyfelvételi szándékát az Ön számára megfelelő időponthoz (programhoz) tartozó vizsgaalkalomra történő bejelentkezéssel jelezheti. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelentkezés módosítására vagy törlésére csak szeptember 17. (péntek) délig van mód.

Az esetleges problémákat az akkred@ttdh.bme.hu címen jelezheti (az e-mailben a neptunkódját és a szakját is adja meg). A végleges beosztást szeptember 20-tól (hétfőtől) ezen az oldalon tesszük közzé. A tárgy illetve a kurzus felvétele ennek megfelelően a Neptun rendszerben is rövidesen meg fog történni.

A Bevezető matematika tantárgy oktatása a 3. oktatási héten indul és a 12. oktatási héten fejeződik be. A tárgyra természetesen akkor is jelentkezhet, ha a dolgozata elérte a 40%-ot (24 pontot), de úgy érzi, hogy hasznára válna a tantárgy elvégzése. A követelményekről is tájékozódhat a tárgy honlapján.


A Bevezető matematika című tárgy beosztása

A tárgy oktatása szeptember 20-tól, a 3. oktatási héten kezdődik és a 12. oktatási héten fejeződik be. A beosztást tartalmazó, Neptunkód szerint rendezett táblázatban megtalálhatja az Ön számára kijelölt, választásához igazodó időpontot, és az órák helyszínét. Ennek megfelelően az 5. oktatási hét végéig a Neptun rendszerben is megtörténik a tárgy felvétele. A beosztással kapcsolatos problémákat az akkred@ttdh.bme.hu címen jelezheti.

- Beosztás